Koishikawa Garden

Shinjuku Gyoen National Garden

Rikugien Garden

Kyu Shiba Rikyu Garden

Tokyo Gardens and Parks

Part Three