Tokyo Gardens and Parks

Part One

Shinobazu Pond Ueno

Higo Hosakawa

Kiyosumi-Shirakawa Garden