Shinjuku (City Tower) and area 

NISHIMUKITEN JINSHA SHRINE (西向天神社)  - Shinjuku, Tokyo 

HANAZONO SHRINE (花園神社)  - Shinjuku, Tokyo