​​Fukagawa Shenzhen Fudodo Temple (深川不動堂) 

​​FUKAGAWA, KOTO KU (江東区) 

​Matsuo Basho (松尾 芭蕉) memorial

​​Tomioka Hachiman-gu Shrine (富岡八幡宮)