Higo Hosakawa

Shinobazu Pond Ueno

Tokyo Gardens and Parks

Part One

Kiyosumi-Shirakawa Garden