Tokyo Gardens and Parks

Part One

Shinobazu Pond Ueno

Kiyosumi-Shirakawa Garden

Higo Hosakawa