Shinobazu Pond Ueno

Kiyosumi-Shirakawa Garden

Higo Hosakawa

Tokyo Gardens and Parks

Part One