Shrines of SHINAGAWA - KU (品川区)

Shinagawa Shrine (品川神社)

​​Inari Shrine : Shinagawa (稲荷神社)