Ueno (2018) 

Sakura 2018

Yasukuni (2018)

Nakameguro (2018)