Otama Walking Trial

 Mount Mitake to Mount Hinode trial (​onto Fudoson temple)

 Mitake Shrine ​

Japan - Mount Mitika and Okutama Trail 

​West Tokyo